Divemaster


De Divemaster opleiding is de eerste stap op weg naar een professionele carrière in het duiken. Je leert hoe je met studenten in opleiding dient om te gaan, hoe je gebrevetteerde duikers kunt begeleiden, je eigen duikvaardigheid én je theoretische kennis wordt op een hoger niveau gebracht.
Je dient rekening te houden met een duur van minimaal 3 maanden, voordat je de opleiding kunt afronden. Onze ervaring leert echter dat een duur van ongeveer 6 maanden reëel(er) is.
Als je het theoretische gedeelte van de opleiding hebt gehad, kun je met studenten meegaan om te begeleiden. Dit kan zowel in het zwembad als in het buitenwater zijn. Je moet er rekening mee houden dat tijdens de opleiding de betreffende instructeur, verantwoordelijk is voor de kandidaat-Divemaster. Dit houdt in dat alles onder direct toezicht van de instructeur plaatsvindt. Hierdoor is het een opleiding die intensief, veeleisend, maar zeker heel leuk en leerzaam is.
Het PADI Divemaster programma is verdeelt in drie onderdelen:
1. Ontwikkeling watervaardigheden.
2. Kennisontwikkeling.
3. Praktische toepassing/stage lopen.
Vereisten voor brevettering:
Minstens 60 duiken gelogde duiken, met ervaring in nachtduiken, diep duiken en onderwaternavigatie.
Een EFR-cursus in primaire en secundaire zorg gevolgd hebben binnen de voorafgaande 24 maanden.
Kosten: € 795,00 inclusief alle cursusmaterialen,
exclusief kosten PADI.